Serveis

Serveis basats en consultoria Financera i Control de Gestió

Oferim serveis basats en consultoria financera, optimització de recursos, estratègia i recursos humans a empreses flexibles que necessitin aquest servei d’outsourcing. 

Ens adaptem en tot moment a les necessitats del client
  • Elaborant anàlisis i estudis Ad hoc
  • Contractant recurrentment una bossa d’hores
  • Treballant des de la nostra oficina o la oficina del client

Principals serveis

Anàlisi detallada del Compte de Resultats

Estudis i propostes per millorar l’eficiència

Elaboració de pressupostos i estimació d'escenaris de futur

Anàlisi de riscs

Control Pressupostari

Pressupost d’inversions

Necessitats de tresoreria

Construcció i reporting dels principals indicadors

Anàlisi sobre les accions realitzades, mesurant els resultats i estudiant les desviacions

Anàlisi de la Rendabilitat

Control i estudi de costos, Control de la despesa

Anàlisi del Marge i la Minva

Fem que la teva empresa guanyi solidesa financera

Una correcta gestió del teu negoci és la clau de l’èxit. Control Financer és molt més que una consultoria financera. T’acompanyem a assolir un creixement sostenible per a la teva empresa.